O JEREMIE

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je spoločná iniciatíva Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu (EIF) s cieľom zlepšenia prístupu MSP k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 až 2013.

JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a ich regiónom alokovať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ako aj národných zdrojov do holdingových fondov, ktoré dokážu poskytnúť financovanie MSP flexibilnejšie a inovatívnejšie. Iniciatíva sa snaží o rozvoj a podporu roly podnikania v rámci EÚ, s cieľom pomôcť štrukturálnym fondom priniesť na trh viac benefitov.

Holdingový fond JEREMIE na Slovensku je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v objeme 140 mil. EUR v programovom období 2007-2013 z troch operačných programov (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program Bratislavský kraj).

Bližšie informácie o JEREMIE nájdete na http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm?lang=-en