Portfóliové záruky

Záručný nástroj, portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee), umožňuje bankám poskytovať nižšie úrokové sadzby na úvery pre MSP, čím sa zvýhodnia úverové podmienky a zlepší prístup MSP k financovaniu.

Oprávnené MSP sa stanovujú podľa definície Európskej komisie pre MSP (hlavnými podmienkami je maximálne 250 zamestnancov, maximálny obrat vo výške 50 mil. EUR za rok a maximálna bilančná suma vo výške 43 mil. EUR). Finančný sprostredkovateľ uplatní svoje štandardné úverové hodnotenie, pričom ponúkne výhodnejšie úverové podmienky (z pohľadu ceny a/alebo zabezpečenia).

Súvisiacu schému štátnej pomoci nájdete tu alebo v Obchodnom vestníku č. 154/2011
Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci nájdete 
tu.
Dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci nájdete 
tu.
Dodatok č. 3 k schéme štátnej pomoci nájdete 
tu.
Dodatok č. 4 k schéme štátnej pomoci nájdete tu.