Portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika

Tento nástroj zahŕňa úver poskytnutý z Holdingového fondu JEREMIE Finančnému sprostredkovateľovi (ďalej len „Dlžník“) na spolufinancovanie nového portfólia oprávnených Príslušných transakcií (ďalej len „Portfólio“) spolu so zdieľaním úverového rizika Portfólia formou úveru „loan-by-loan“ (alebo „lease-by-lease“).

Daný nástroj je zameraný na podporu poskytovania bankových úverov malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), a to poskytovaním finančných prostriedkov finančným sprostredkovateľom vo forme úveru, ktorý predstavuje 70% výšky úveru poskytnutého MSP. Následne sa môže komplex finančných prostriedkov naďalej požičiavať oprávneným MSP v preferenčných úrokových sadzbách. Úverové riziko pôžičky každého oprávneného MSP, ktoré je zahrnuté do portfólia, sa zdieľa na základe Finančného nástroja.

Cieľom tohto Finančného nástroja je zlepšiť prístup MSP k finančným prostriedkom, a to najmä:

          i) poskytovaním finančných prostriedkov a zabezpečovaním efektívneho zdieľania úverového rizika Finančným sprostredkovateľom na zvýšenie dostupnosti financovania pre MSP

          ii) motivovaním Finančných sprostredkovateľov, aby ponúkli MSP lepšie finančné podmienky, a to najmä za účelom zníženia úrokových sadzieb, ktoré sa MSP účtujú

Súvisiacu schému štátnej pomoci nájdete tu alebo v Obchodnom vestníku č. 39/2014.
Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci nájdete tu.